top of page
Sandeep Kumar

श्री नीलकंठ मिश्रा

  • LinkedIn

संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Sanjeev Mishr

श्रीमती कविता गांधी

  • LinkedIn

सह-संस्थापक

Padmaka

श्री आयुष चोप्रा

  • LinkedIn

ऑपरेशन

आणि

संशोधन लीड

Neelkanth Mishra

श्री नीलकंठ मिश्रा

  • LinkedIn

संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Kavita Gandhi

श्रीमती कविता गांधी

  • LinkedIn

सह-संस्थापक

Ayush Chopra

श्री आयुष चोप्रा

  • LinkedIn

ऑपरेशन

आणि

संशोधन लीड

Subodh-Kumar

श्री.अभिषेक कांबळे

  • LinkedIn

सॉफ्टवेअर अभियंता 

Mukesh Kumar Sudhakar

श्री नीलकंठ मिश्रा

  • LinkedIn

संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Satish Ganta

श्रीमती कविता गांधी

  • LinkedIn

सह-संस्थापक

Ankita Patil

श्री आयुष चोप्रा

  • LinkedIn

ऑपरेशन

आणि

संशोधन लीड

bottom of page